ورود به حساب کاربری

دسته فلزی 120 سانتیمتر پیچ و مهره ای

Share This Page

You can share this product anywhere you like...


Dismiss


دسته فلزی 120 سانتیمتر پیچ و مهره ای

ابعاد
وزن
حجم
کاربری
طول دسته
جنس دسته
جنس بدنه
جنس سری پاک کننده میکروفایبر
ابعاد سری پاک کننده
قابلیت کاهش و افزایش طول
آبگیر
دسته
قابلیت تعویض سری پاک کننده
سایر توضیحات