ورود به حساب کاربری

پایه هشدار دهنده

  • تخفیف

Share This Page

You can share this product anywhere you like...


Dismiss


پایه هشدار دهنده

پایه هشدار" لطفا پارک نکنید"

ابعاد 61*30*41
وزن
حجم
کاربری
طول دسته
جنس دسته
جنس بدنه
جنس سری پاک کننده
ابعاد سری پاک کننده
قابلیت کاهش و افزایش طول
آبگیر
دسته
قابلیت تعویض سری پاک کننده
سایر توضیحات